Korona virus – obvestilo

Vsi krajani, ki bi v primeru izolacije potrebovali kakršnokoli pomoč pri vsakodnevnem življenju, se zaradi varnosti obrnite najprej na ljudi, s katerimi sicer živite. (Na tak način je možnost okužbe manjša) V primeru, da je kdo sam in  nima nikogar,  se za pomoč lahko obrne na Karitas ali KS Bevke, skupaj bomo našli pot do ustrezne rešitve. In kot vedno,  je tudi sedaj na mestu: Ne najprej: Kaj mi pripada? ampak: Kaj lahko jaz storim?

Predvsem ranljivim skupinam krajanov svetujemo, da  čimmanj prihajate v kakršenkoli stik s potencialnimi prenašalci okužbe.

Potencialni prenašalci okužbe smo lahko vsi, predvsem tisti, ki smo se ali tisti, ki se srečujemo z ljudmi pri svojem delu. Naša odgovornost je, da ravnamo ustrezno z navodili in priporočili. S preprečevanjem širjenja virusa ne bomo dosegli, da nihče ne bo zbolel, pač pa, da bo hkrati obolelih “le”toliko ljudi, da jih/nas bo zdravstveni sistem lahko ustrezno servisiral.

OPOZORILO:

Bodite pozorni na morebitne obiskovalce, ki bi po hišah v imenu kogarkoli ponujali morebitno pomoč pri preskrbi ali pri morebitnem plačevanju… Če ljudi ne poznate ali če niste dogovorjeni, svetujemo, da jih odslovite in obvestite sorodnike, sosede ali policijo. V trenutnih razmerah predstavniki KS Bevke ali društev v KS Bevke ne izvajajo in ne bodo izvajali nikakršnih  tovrstnih nenajavljenih obhodov po kraju. Prav tako svetujemo, da v  obdobju sprejetih ukrepov odslovite morebitne akviziterje, anketarje…

Svet KS Bevke

Dodaj odgovor