111. OBČNI ZBOR PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA BEVKE

V petek 24. februarja je v prostorih PGD Bevke ponovno po nekaj letih premora potekal občni zbor bevških gasilcev s prisotnostjo članov in članic društva, povabljenih gostov, vaščanov ter ostalih ljubiteljev gasilstva. Prav lepo je bilo ponovno videti skupaj vse ljudi, ki podpirajo gasilsko delo in se z njimi ponovno srečati v živo. Občni zbor se je pričel s pozdravom predsednice Andreje Lenarčič in nadaljeval z izvolitvijo delovnega predsedstva, ki je nato občni zbor peljalo skozi vse točke dnevnega reda.

Prisluhnili smo poročilom predsednice, poveljnika, mentorici mladine, predstavnici mladih, blagajničarki ter predstavnici članic. Glede na prebrana poročila se je v PGD Bevke v preteklem letu dogajalo veliko stvari. Bevški gasilci smo posredovali na kar dvaintridesetih intervencijah doma in v bližnji okolici. S svojo ekipo pa smo sodelovali tudi pri gašenju največjega gozdnega požara na Krasu.

Redno so se srečevali na delovnih torkih se izobraževali in se skozi celotno leto pripravljali na praznovanje okrogle obletnice. V mesecu avgustu smo v čast našemu visokemu jubileju pripravili slavnostno akademijo ob 110.letnici društva teden dni kasneje pa še veliko veselico z gasilsko parado. Dva dogodka, ki sta po desetih letih ponovno oživela gasilsko dvorišče. Priprav in dela je bilo veliko vendar smo oba dogodka več kot odlično izpeljali. Še enkrat velika zahvala vsem sponzorjem, krajanom in krajankam za pomoč in podporo. Tako smo tudi zaradi organizacije takšnih dogodkov še korak bližje k uresničitvi in pridobitvi našega novega vozila GVC-1.

Leto 2023 pa je za gasilska društva prav posebno leto, saj se izteka mandatno obdobje in pričenja novo. Tudi v našem društvu so se poti odvile tako, da je prišlo do zamenjav v vodenju društva. Prav na letošnjem občnem zboru sta svojo vodilno funkcijo zaključila predsednica Andreja Lenarčič ter poveljnik Erik Urbanč, ki se sedaj podajata novim izzivom naproti. Vsi člani in članice smo jima v društvu hvaležni za vsako uro, ki sta ga namenila društvu in si želimo, da bi še naprej s svojim znanjem pomagala  naslednikom, da društvo skupaj ohranimo na takšnem nivoju kot smo ga dosegli.

Erik in Andreja še enkrat iz srca HVALA.

Na občnem zboru so bile izvedene volitve za mandatno obdobje 2023-2028. Volilo se je novo vodstvo društva, upravni odbor, poveljstvo, nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo. Soglasno je bila za novo predsednico PGD Bevke izvoljena Petra Dolinar, za poveljnika pa Peter Brus, ki se iz srca zahvaljujeta vsem članom in članicam za izkazano zaupanje in podporo.

Ob koncu občnega zbora je bilo posameznikom podeljenih še nekaj priznanj za dolgoletno delo v društvu, priznanja za napredovanja v činih ter dva priznanja gasilske zveze Vrhnika 3. stopnje za uspešno delo v zadnjih petih letih. Bivša predsednica in poveljnik sta se nekaterim članom, ki zapuščajo svojo funkcijo v upravnem odboru zahvalila z manjšo pozornostjo. Tako smo letošnji občni zbor pripeljali h koncu in si nato vzeli čas še za krajše druženje s prisotnimi gasilci, gosti in ostalimi krajani. Lepo je ko se lahko tako zberemo skupaj in kakšno rečemo.

V letošnjem letu so pred nami novi izzivi, ki se jih prav vsi neizmerno veselimo.  Prav gotovo pa bo največji dan tisti, ko bomo v vas pripeljali novo gasilsko vozilo. Naše delo je bilo v zadnjih nekaj letih ves čas usmerjeno prav v zamenjavo vozila. Ker se zavedamo koliko ur dela in truda je bilo vloženega v tako velik projekt bomo ob doseženem cilju še toliko bolj ponosni. Že sedaj se vam najlepše zahvaljujemo za vse prispevke in podporo, saj je prav vsak izmed vas s svojim deležem pripomogel, da bodo sanje društva v letošnjem letu postale resničnost.

O tej priložnosti bi vas želeli povabiti še na našo gasilsko veselico z ansamblom Ravbarji, ki se bo odvijala v soboto, 19. avgusta na naši standardni lokaciji. Vabljeni.

 

Petra Dolinar

Predsednica PGD Bevke

delovno predsedstvo 111. OZ PGD Bevke

 

 

 

 

 

Člani UO PGD Bevke, ki zaključujejo svoje delo v mandatnem obdobju 2018-2023.

Novoizvoljena predsednica in poveljnik PGD Bevke

Predsednica in poveljnik v odhajanju.

Dodaj odgovor