V VRSTAH PGD BEVKE PONOVNO ČLAN Z NAJVIŠJIM ODLIKOVANJEM GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE

V soboto 20. aprila se je naša pot vila proti Ormožu, kjer smo se udeležili 1.plenuma GZS. Po končanem uradnem delu je sledil slavnostni del s podeljevanjem najvišjih odlikovanja posameznikom za delo v gasilstvu.

Prav tu smo s ponosom k prejemu najvišjega priznanja pospremili našega člana mag. Matjaža Klariča. Matjaž je za svoje dolgoletno delo in bogat prispevek v gasilstvu prejel priznanje Matevža Haceta. Njegova pot v gasilskih vrstah se je pričela že leta 1980 kot prostovoljni gasilec, pet let kasneje pa je svoje delo pričel tudi kot strokovni delavec Gasilske zveze Slovenije. Skozi vsa leta njegovega delovanja je pripravljal izobraževanja, poučeval, sodeloval pri izdelavi informacijskega sistema gasilcev, pripravi zakonskih aktov in dokumentov sprejetih v novonastali državi ter veliko svojega dela namenil pripravi gasilskih reprezentanc za udeležbo na gasilskih olimpijadah. Na podlagi vsega pridobljenega znanja je kar petnajst let nadvse uspešno opravljal funkcijo poveljnika Gasilske zveze Slovenije, kjer je vodil in sodeloval pri večini največjih intervencij v državi.

Matjaž je kot član našega društva s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem vedno pripravljen priskočiti na pomoč, kadar se nam pojavljajo vprašanja tako na operativnem kot tudi organizacijskem delu v društvu. Rad udeleži naših srečanj in dejavnosti ter nas vedno znova opogumlja za delo v gasilskih vrstah. Predvsem je velik pobudnik da tudi mlajši prevzemajo pomembnejše funkcije znotraj društva in nas ob tem zna podpirati ter opogumljati za prevzete odgovornosti.

Člani in članice PGD Bevke Matjažu ob prejemu najvišjega gasilskega odlikovanja iskreno čestitamo. Želimo pa se ti tudi zahvaliti za vso opravljeno delo, ki ga nameniš nam gasilcem. Hvala za vse besede in dejanja s katerimi nam vedno znova pokažeš da ti naše društvo veliko pomeni in da se vedno znova rad vračaš v našo družbo. Hvala da si nam vedno na voljo ko te potrebujemo in nam pomagaš skozi številne izzive s katerimi se srečujmo kot prostovoljni gasilci.

Še enkrat hvala za vse.

Želimo si da bi še naprej tako z veseljem prihajal v naše društvo.

Petra Dolinar

predsednica PGD Bevke