VABILO na zbor krajanov v petek 31.03.2023 ob 19. Uri

VABILO
na zbor krajanov, v petek 31.03.2023 ob 19 uri, v dvorani kulturnega doma Bevke, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Uvod in predstavitev članov sveta KS Bevke
  2. Verifikacija in izvolitev delovnega telesa zbora krajanov
  3. Določitev dveh overoviteljev /overoviteljic zapisnika zbora krajanov
  4. Pregled dela in zaključnega računa KS Bevke za leto 2022
  5. Plan dela KS Bevke za leto 2023
  6. Dela na cesti Mah
  7. Dela na cesti Mrle, sanacija infrastrukture
  8. Kanalizacija, časovnica, stroški
  9. Pobude in vprašanja krajanov

Na vprašanja, ki jih boste krajani do 26.03.2023 poslali na e- naslov ksbevke@vzdrzevanje-intervencije.com , nam jih posredovali osebno ali po telefonu, bomo do zbora krajanov poskušali pripraviti odgovore.

Svet KS Bevke

 

 

 

 

 

Dodaj odgovor