Vabilo k organizaciji čistilne akcije

Letošnja čistilna akcija, katere pobudnik je Občina Vrhnika, skupaj z JP KPV, d.o.o.

(Komunalnim podjetjem Vrhnika), bo izpeljana v vsakem vremenu (razen v primeru snega) v

soboto, 25. 3. 2023, za osnovne sole in vrtce bo čistilna akcija, v petek, 24. 3. 2023.

Namen akcije je ureditev:

► okolice prometnih poti, sprehajalnih poti v naravi – gozdu, parkih, okolice otroških

igrišč, športnih površin

► okolice brezin, strug, potokov, rek, jezer, bajerjev in jarkov

► barjanskih travnikov, gozdov, kraskih jam ter drugih kraskih in barjanskih naravnih

posebnosti.

Vabimo vas, da se udeležite projekta kot organizator čistilne akcije v svojem okolici, revirju,

območju, .. ter pozovete svoje krajane, oziroma clane na krajevno običajen način, o načinu in

času akcije.

Vse organizatorje oziroma vodje skupin, ki ste pripravljeni sodelovati, prosimo, da se

predhodno dogovorite glede izbranega območja, potrebe po rokavicah, vrečkah in kraja

odvoza zbranih odpadkov. Obrnite se na kontaktno osebo na JP KPV d. o. o.:

  • Edina Behrića, tel. 01/750 29 57, edin.behric@kpv.si

JP KPV d. o. o, bo po izvedeni čistilni akciji zbrane odpadke brezplačno prepeljal na Zbirni

center Vrhnika.

Organizatorje vabimo, da nam po e-posti na naslov katarina.vrhovec@vrhnika.si sporočite

vase območje, ki ga baste počistili in vaso zbirno mesto.

 

Prosimo, da sodelujoče v akciji opozorite o ločenem zbiranju odpadkov, in sicer:

► V barvne vreče odlagajte koristne odpadke, kot so plastenke, pločevinke, kartonsko

embalažo za tekočine (tetrapake), kartone, folije, plastične vrecke, …

► V barvne vreče odlagajte steklenice ali kozarce ločeno

► V črne vreče pa drobne mešane komunalne odpadke, ki jih zaradi umazanosti ali

neuporabnih materialov ne moremo predelati (smeti, tesnila, obutev, tekstil, … )

► KOSOVNE ODPADKE je potrebno lociti od ostalih odpadkov po materialih ali po

skupinah (kovine, les, plastika, gume, … )

GRADBENE ODPADKE (opeka, beton, ruševine,, … ) je potrebno pripraviti tako, da kup

ne vsebuje drugih odpadkov, ker se le ta nalozi s strojem in odpelje v Zbirni center.

► AZBEST je potrebno zložiti na poseben kup (če je samo nekaj plosc). Večjo količino

azbesta pa zložiti na leseno paleto, da jo lahko delavci naložijo z dvigalom.

► NEVARNE ODPADKE (sode z vsebino, barve, lake, akumulatorje, … ) je potrebno ločiti

od ostalih odpadkov in o tern obvestiti kontaktne osebe.

 

Za podrobnejše informacije o delu na Čistilni akciji pokličite kontaktne osebe, ki vam bodo

razložile kako ravnati z določenimi odpadki.

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujemo in vam želimo uspešno organizacijo akcije.

 

mag. Katarina Vrhovec

višja svetovalka za okolje in komunalo

 

Dodaj odgovor