Prepoved kurjenja v naravnem okolju

V veljavi razglas o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja 

Krajane in lastnike zemljišč pozivamo, da dosledno upoštevate odredbo.

Če zaradi neupoštevanja prepovedi kurjenja na prostem pride do požara, in tudi sicer, če povzročitelj kurjenja v naravi preceni lastne sposobnosti nadzora ognja in mu ogenj pobegne iz nadzora,  je povzročitelj odgovoren za posledice. Na barjanskih tleh je treba biti pozoren tudi na dejstvo, da lahko začne v globini tleti suha šota, sanacija in ustavitev tovrstnega požara zahtevata posebne in zahtevne ukrepe. Običajno  posledice tovrstnih dejanj rešujejo prostovoljci, gasilci in ne povzročitelji.  V trenutnih razmerah so zaradi razglašene epidemije in s tem povezanimi protokoli združevanja, otežene intervencije gasilcev.    V skladu z zakonodajo so za kršitelje predvidne sankcije, nadzor vršijo pristojne službe. Bodimo odgovorni in po nepotrebnem  ne izpostavljajmo gasilcev.

Jernej Lenarčič, predsednik KS Bevke

Dodaj odgovor