Zbor krajanov Bevk, v petek 24.05.2024 ob 20. uri

VABILO

Na redni letni Zbor krajanov Bevk, v petek 24.05.2024 ob 20. uri,

v dvorani kulturnega doma Bevke,  z naslednjim dnevnim redom:

  1. Uvod in predstavitev članov sveta KS Bevke
  2. Verifikacija in izvolitev delovnega telesa zbora krajanov
  3. Pregled dela in zaključnih računov KS Bevke za leto 2023
  4. Plan dela KS Bevke za leto 2024
  5. Aktualne teme
  6. Pobude in vprašanja krajanov

Svet KS Bevke, 8.5.2024