Zahvala gasilcem in ostalim prostovoljcem

KS se zahvaljuje bevškim gasilcem ki ste ponovno darovali dva dni svojega dragocenega časa, da ste pomagali krajanom pri odpravi posledic neurja.
Poleg odstranjevanja podrtih dreves s cestišč in sprostitve prometa ste pomagali krajanom zasilno pokrivati strehe in s tem preprečili dodatno škodo.

Na ta način bodo krajani lažje počakali na krovce in kleparje, da izvedejo preglede in ustrezne sanacije svojih streh.
KS se zahvaljuje tudi vsem posameznikom, ki ste za izvajanje intervencije in zaščito gasilcev prispevali mehanizacijo, košaro, teleskopski viličar, ki sta bila pri izvedbi intervencije v tako širokem obsegu, enostavno nepogrešljiva.